Velg byggevarehus Klappet & Klart
(Foto: ESSVE) ESSVE | Fotograf: (Foto: ESSVE)

Slik bygger du platting

Gode materialer, riktig verktøy og fremfor alt en god plan. Dette er ingrediensene du trenger for å bygge platting.

Jo Inge Svendsen som er byggmester og kundeveileder hos XL-BYGG Knatterudfjellet i Østfold gir deg de riktige tipsene for å bygge platting.

Planlegg plattingen før byggestart

Det er mange måter å bygge selv en enkel platting på. Men skal man lykkes og få et godt resultat, kreves en god plan. Den bør beskrive teknisk løsning, materialbruk og metode. Med dette for hånden, er det lett å kjøpe inn riktige materialer og å starte arbeidet i riktig ende, sier Svendsen.

Grunnarbeid før bygging av platting

Uavhengig av løsning er det viktig at man først sikrer grunnen slik at konstruksjonen tåler både nedbør og frost. En platting som skal ligge rett på bakken krever at man har en drenerende grunn bestående av sprengstein eller grov singel slik at regnvann kan forsvinne. Som regel er det lurt å fjerne matjordlaget før man legger et sjikt med isolerende markplater. Disse bør stikke ca. 60 cm ut forbi kanten av plattingen slik at telen ikke kan komme inn under og flytte på plattingen i løpet av vinteren. Oppå platene fordeler man deretter et lag av pukk eller singel før man legger over fiberduk som forhindrer groing og at ugress vokser seg opp gjennom plattingen. Deretter er det klart for å starte snekringen.

Fundamentering til plattingen

Dersom man velger en løsning som skal ligge noe høyere over bakken, er det enklest å benytte et stolpefundament. Da anbefaler vi gjerne at man benytter papphylser som fylles med betong. Disse må graves minst 50-60 cm ned i bakken under matjordlaget og plasseres på en helle, eller en støpt plate som er litt større enn omkretsen på røret. Dersom det er mye matjord eller leire bør det graves enda dypere. Det kan være lurt å legge en markisolerende plate helt i bunnen for å sikre at telen ikke kommer under og løfter stolpen. Når støp fylles i hylsen, kan men sette et stolpefeste eller annet beslag i støpen på toppen til å feste bærebjelkene i. Husk å sette hylsene slik at de har samme høyde og at stolpefestet står i riktig retning. Antallet stolper og avstanden mellom dem bestemmes av dimensjonene man senere skal benytte i trekonstruksjonen. Dette får du gode råd om hos XL-BYGG når du kjøper inn materialer.

Trekonstruksjonen i plattingen

Selve trekonstruksjonen er nesten den samme enten man bygger platting på bakken eller en høyere terrasse. Man starter med et bjelkelag. For en platting kan dette med fordel justeres på noen lengder av terrassebord som legges rett på fiberduken. Ved hjelp av disse er det enkelt å tilpasse høyden slik at bjelkelaget blir liggende i vater i begge retninger. Bjelkelaget på en platting som ligger på bakken bør være minst 48 x 98 mm og legges med 60 cm mellomrom. Bjelkelaget forankres i hver ende med tverrgående bjelker i samme dimensjon slik at det dannes en ramme.

BJELKELAG UNDER TREDEKKET: Når bjelkelaget er på plass, kan terrassebordene legges. (Foto: ESSVE)

På en terrasse der det benyttes stolper legges først bærebjelker eller dragere i stolpefestene. Disse skal ligge i samme retning som terrassebordene. Dimensjon her vil variere med hvor langt det er mellom stolpene og avstand til vegg. Dette må være beregnet og bestemt i planen. Det samme gjelder for bjelkelaget under tredekket som bør ha maks 60 cm avstand mellom hver.

Nå er det klart for å montere plattinggulvet. Det bør minimum være 21 mm tykt. De fleste velger 28 mm terrassebord. Disse skrus ned i bjelkelaget med 55 mm skuer. Bruk to skruer ved hvert feste. Benytt gjerne en avstandskloss på 5 mm for å få rett åpning mellom bordene. For de som ønsker en ”skruefri” overflate på terrassebordene er et alternativ å benytte HDS-metoden. Dette er et spesielt verktøy man bruker for å skru i sidene på terrassebordet, slik at montasjen blir skjult. Til det bruker du et spesialtilpasset monteringsverktøy og bits. Monteringen er enklere, gir en mer stabil montering samtidig som verktøyet sørger for lik avstand mellom hvert terrassebord.

SKJULT INNFESTING AV SKRUER: Ønskes en skrufri overflate uten fliser og sprekker, kan et monteringsverktøy som HDS fra ESSVE benyttes. (Foto: ESSVE)

Velg syrefaste eller rustfrie skruer

Som festemidler brukes i dag utelukkende skruer, forklarer Svendsen. Skruer har mange fordeler sammenlignet med spiker. De holder bedre og reiser seg ikke opp fra veden slik spiker gjerne gjør etter hvert som treet blir eldre. De er raske å montere og enkle å skru ut hvis man skal gjøre forandringer eller utskiftninger. Til selve konstruksjonen av bærelag benyttes skruedimensjon 5,8 x 90 mm. Til terrassebordene brukes 55 mm, minimum 48 mm til 21 mm terrassebord. Det er dessuten viktig at man enten velger syrefaste eller rustfrie skruer. Vi anbefaler også en skruetype med torx-mønster i hodet. Dette gir best grep med drillen.

Impregnert treverk varer år etter år

For å vare i mange år er det viktig at det brukes impregnert treverk i både konstruksjonen og plattingbordene. I dag selger vi absolutt mest av royalimpregnert treverk. Dette er en impregneringsmetode som går ut på at olje kokes inn under vakuum i 6 - 8 timer. Dette gir en homogen impregnering, er miljøvennlig og har lang holdbarhet samtidig som det gir et stabilt treverk som verken sprekker eller vrir seg. Dessuten kan royalimpregnert leveres ferdig pigmentert i en rekke fargenyanser. Pigmenteringen har en varighet på 6 - 7 år før plattingen kanskje må behandles på nytt, sier Jo Inge Svendsen.

ROYALIMPREGNERT: Royalimpregnert treverk er miljøvennlig, formstabilt og finnes i en rekke farger. (Foto: Talgø)

Verktøy til å bygge platting

Når det kommer til verktøyvalget er det ikke så mye man trenger for å bygge en platting. Man kommer langt med sag, drill, meterstokk og vater. Det mest kritiske av disse er drillen. Med mye skruing er det irriterende hvis man går tidlig tom for strøm. Derfor er det viktig å anskaffe en drill som har en viss kapasitet. Det er lurt å velge et anerkjent merke og minimum 18 volts batteri, sier Jo Inge Svendsen.

Jo Inge Svendsen (48)
Byggmester. Har 21 års virke i XL-BYGG der han i dag er kundeveileder og Klappet & Klart-ansvarlig hos XL-BYGG Knatterudfjellet i Fredrikstad. Jo Inge drev tidligere eget byggefirma og har 15 års erfaring som snekker.