Velg byggevarehus Klappet & Klart
Bannervbilder

Tekniske tjenester

Er du selvbygger og ønsker å stå som tiltakshaver så kan XL-BYGG bistå deg med arkitekttjenester, byggetegninger og byggesøknad. Vår samarbeidspartner har bred og dyp kompetanse og kan også stå som ansvarlig søker for ditt prosjekt hvis du ønsker der.

Har du planer om større oppgraderinger eller tilbygg på din bolig? Eller sysler du med planer om å bygge nytt hus eller uthus? Hvis planene strekker seg videre enn det å male en vegg eller legge et nytt gulv, vil behovet for å se forslag til for eksempel rom- og fasadeløsninger eller ferdig takkonstruksjon melde seg.

Før man kan sette i gang prosjektet må man også sende byggesøknad med de krav denne stiller til beskrivelse av prosjektet for å få den godkjent. Ta kontakt med din lokale XL-BYGG så hjelper vi deg videre. Våre byggtekniske tjenester tilbys til registrerte kunder i XL-BYGG og knyttes mot vareleveransene til det planlagte byggeprosjektet.