Velg byggevarehus Klappet & Klart
festemidler

Festemidler og beslag

Byggevarer festet sammen i et system blir til slutt et byggverk. Kvaliteten på selve sammenføyningen av enkeltkomponentene er derfor av stor betydning for et solid og varig byggkonstruksjon. En spiker er derfor ikke bare en spiker i denne sammenhengen.

En innfestning på et bygg skal takle mange utfordringer. Motstand fra tyngdekreftene, ytre værpåkjenninger, varierende inneklima og hvordan materialer og festemiddel fungerer sammen rent kjemisk er blant variablene. Ved valg av innfestning skal ikke noe av dette være gjenstand for antagelser. For å få en sikker byggkonstruksjon er det helt avgjørende å bruke godkjente festemidler med de rette egenskapene.

Bjelkesko

Mekanisk innfestning

Spiker, skruer, bolter og byggbeslag utgjør hovedgruppene innenfor mekanisk innfestning. Så lenge du skal føye sammen to byggevarer, finnes det i XL-BYGG sitt sortiment garantert en skrue, bolt eller spiker som passer akkurat ditt behov. Du velger selv om du vil spikre for hånd eller ta i bruk en spikerpistol til for eksempel kledningsjobben eller listingen av stua. Husk også at byggevarene i stadig større grad leveres i en behandlet form slik at kjemi mellom byggevare og festemiddel er viktig å ha med i vurderingen.

Kjemisk innfestning

Krav om skjult innfestning eller ønske om å unngå forboring og plugger er to eksempler der lim kan løse innfestingsoppgaven enklere og raskere enn det mekaniske alternativet. Utvalget av lim for ulike formål er stort og krav til holdfasthet, bruk ute eller inne samt type materialer som skal føyes sammen er viktige faktorer som må vurderes.

Fra rene limprodukter med en stabil og bestandig yte er det en glidende overgang til mer rendyrkede fugemasser. Fugemassene har også limegenskaper, men deres primære funksjon er å skape en tett og fleksibel forsegling i skjøten mellom to byggematerialer.

Festemidler tekstbilde

Ta ikke sjanser, men fortell fagfolka hos XL-BYGG om prosjektet og materialvalget, så får du trygge festemidler som passer ditt prosjekt. Vi har avtale med de beste leverandørene på både mekanisk og kjemisk innfesting!

  • Festemidler
  • x
  • x